The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Geefkringen en nalaten

Lever een blijvende stimulans aan de waarde die het Metropole Orkest heeft voor de cultuur in Nederland, maar ook voor onze maatschappij door het Metropole Orkest voor iedereen te kunnen behouden.

GEEFKRINGEN

Naast het worden van Vriend is het ook mogelijk om u aan te sluiten bij een van onze geefkringen. Aan een lidmaatschap van een van onze kringen zijn, naast de voor u bekende voordelen voor Vrienden, bijzondere privileges verbonden. Bovendien is uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk door de zogenaamde Geefwet, waarbij uw gift voor 125% aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philine Hofman (philine@mo.nl).

Funk Circle

Gift vanaf € 1.000 per jaar (voor 2 personen)

Speciale privileges:

 • Een uitnodiging voor een evenement met diner en een uitgebreide blik achter de schermen in onze eigen studio in Hilversum.
 • Indien gewenst vermelding op de website en in het jaarverslag.

Rekenvoorbeeld:
Besluit u tot een periodieke voor 5 jaar dan kunt u op basis van de Geefwet €1.250 aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen kost deze gift van €1.000 u mogelijk netto €350 per jaar.

Bop Circle

Gift vanaf € 2.000 per jaar (voor 2 personen)

Speciale privileges:

 • Een uitnodiging voor een evenement met diner en een uitgebreide blik achter de schermen in onze eigen studio in Hilversum.
 • Indien gewenst vermelding op de website en in het jaarverslag.
 • U ontvangt een boekenset over de rijke geschiedenis van het orkest.
 • Twee toegangskaarten voor een nieuwe productie van het Metropole Orkest.

Rekenvoorbeeld:
Besluit u tot een periodieke voor 5 jaar dan kunt u op basis van de Geefwet €2.500 aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen kost deze gift van €2.000 u mogelijk netto €700 per jaar.

Swing Circle

Gift vanaf € 5.000 per jaar (voor 2 personen)

Speciale privileges:

 • Een uitnodiging voor een evenement met diner en een uitgebreide blik achter de schermen in onze eigen studio in Hilversum.
 • Indien gewenst vermelding op de website en in het jaarverslag.
 • Bij een periodieke gift voor minimaal 5 jaar wordt uw naam desgewenst gekoppeld aan een sectie in het Metropole Orkest.
 • Een huiskamerconcert door een ensemble van het Metropole Orkest.
 • Vier toegangskaarten voor een nieuwe productie van het Metropole Orkest.

Rekenvoorbeeld:
Besluit u tot een periodieke voor 5 jaar dan kunt u op basis van de Geefwet €6.250 aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen kost deze gift van €5.000 u mogelijk netto €1.750 per jaar.

 

NALATEN

Door uw gift of nalatenschap blijft:

 • kwalitatieve lichte muziek toegankelijk voor iedereen.
 • het Metropole Orkest van internationaal topniveau.
 • ruimte voor bijzondere projecten, ook via nieuwe media en internet.
 • muziekeducatie en talentontwikkeling toegankelijk voor jonge mensen.

 

Het Metropole Orkest als Goede Doel

Het Metropole Orkest is afhankelijk van nieuwe middelen om zijn bestaan en bijzondere positie voor de toekomst te verzekeren. U kunt hierbij helpen met uw gift (ook wel schenking genoemd) of (een gedeelte van) uw nalatenschap aan het Metropole Orkest. Met uw bijdrage levert u een extra en blijvende stimulans aan de waarde die het Metropole Orkest heeft voor de cultuur in Nederland, maar ook voor onze maatschappij door het Metropole Orkest voor iedereen te kunnen behouden.

 

Uw wensen

Bij het doen van een gift of het nadenken over uw nalatenschap kunt u zelf bepalen wat er met uw geld gebeurt. Het is mooi om gedurende uw leven mee te kunnen genieten van een maatschappelijk en cultureel goed doel dat direct voordeel heeft van uw gift, maar het is ook een fijn idee om te weten dat na uw overlijden uw geld een mooie en nuttige bestemming krijgt. Als u voor uw nalatenschap specifieke wensen heeft, is het echter wel noodzakelijk daarover iets op te laten nemen in een testament. Het Metropole Orkest is u graag behulpzaam door mee te denken over de diverse mogelijkheden die u hierbij heeft en uw persoonlijke wensen op kortere of langere termijn te realiseren.

Fiscale mogelijkheden

De Stichting Metropole Orkest is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Instellingen. Dit betekent allereerst dat uw gift of nalatenschap is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, waardoor het Metropole Orkest volledig en onbelast voordeel heeft van het door u geschonken of nagelaten bedrag.

Omdat het Metropole Orkest van de Belastingdienst de status Culturele ANBI heeft gekregen, mag u zelf in uw aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de aftrekpost voor uw gift aan het Metropole Orkest met 25% verhogen. Ook kunt u overwegen het Metropole Orkest gedurende minimaal 5 jaar een periodieke gift te doen, waardoor uw aftrekpost niet wordt begrensd door een drempelbedrag en een maximumaftrek, maar wel wordt verhoogd met de 25% extra aftrek.

U vindt meer informatie over de fiscale mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

 

Contact

Als u meer wilt weten over de genoemde mogelijkheden of kennis wilt maken met de mensen achter het Metropole Orkest kunt u contact opnemen met Jan Geert Vierkant:

Jan Geert Vierkant, directeur
jangeert@mo.nl
tel.: 035-6714161