The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
20 Grammy Nominaties

Metropole op school

Het Metropole Orkest organiseert onder de noemer ‘Metropole op School’ diverse educatieve activiteiten voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Muziekmethode

Samen met Young Crowds, specialisten in educatieve content, heeft het Metropole Orkest een muziekmethode voor het basisonderwijs ontwikkeld. Op een laagdrempelige manier kunnen kinderen kennis maken met de wereld van jazz, pop en wereldmuziek, de taal van het Metropole Orkest.
In de lessen is rekening gehouden met de verschillende niveaus binnen een klas. Voor de leerkracht is er een uitgebreide, heldere en toegankelijke handleiding. De handleiding is zo geschreven dat iedere leerkracht er mee aan de slag kan. Wie weinig muzikale kennis heeft, kan de handleiding letterlijk volgen, leerkrachten met meer muziekervaring kunnen meer hun eigen invulling aan de les geven.

Binnen een online omgeving op www.metropoleopschool.nl en door middel van werkboekjes wordt met luistervoorbeelden de nieuwsgierigheid van de kinderen aangewakkerd en worden muzikale thema’s uitgewerkt en verdiept. Het programma is voor groep 1 t/m 8 beschikbaar. Alle lesmateriaal voldoet aan de kerndoelen die Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft ontwikkeld.
U kunt nu alle lesmateriaal bestellen via: www.metropoleopschool.nl
Inmiddels zijn op meer dan 1.365 scholen ruim 110.000 leerlingen enthousiast aan de slag met dit lesmateriaal!

Activiteiten primair en voortgezet onderwijs
Het MO biedt aan het primair en voortgezet onderwijs de gelegenheid tot het bezoeken van een repetitie of concert en/of de mogelijkheid om zelf onder begeleiding van MO-musici muziek te kunnen maken. Dit werkt drempelverlagend, heeft een pedagogische en sociale functie en geeft jongeren een grotere betrokkenheid bij cultuur in Nederland. Informatie over de verschillende workshops zal binnenkort op deze pagina te vinden zijn. Voor vragen kunt u zich nu richten tot educatie@mo.nl.