The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
17 Grammy Nominaties

Vacatures

We hebben twee openstaande vacatures.
Open sollicitaties stuurt u naar info@mo.nl.

Voorzitter & Financieel lid van de Raad van Toezicht 

Het betreft een collegiale Raad van Toezicht onder leiding van de voorzitter. Van de voorzitter wordt een heldere beleidsvisie verwacht en een goede regie van het toezichtsproces, en van beiden wordt een bijdrage in de beleidsbeslissingen verwacht, alsook het ondersteunen van de directie bij het werven van extra gelden.

De Raad van Toezichtvergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door directeur Jan Geert Vierkant.
De Raad van Toezicht vergaderingen worden in principe 4 x per jaar gehouden.

De penningmeester is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het financiële beleid, zoals het opstellen van de begrotingen en de jaarrekening.

Alle Raad van Toezichtleden fungeren op verzoek als ‘klankbord’ voor de directeur op het terrein van hun expertise.

De ideale Toezichthouder
De raad kent een informele, aangename open sfeer, vriendelijk, collegiaal, maar ook zeer zakelijk. Wij zoeken dan ook ‘stevige’ en ‘prettige’, volwassen persoonlijkheden met een duidelijke inbreng, een ter zake doend netwerk, alsook kennis van de sector en de relevante ‘spelers’. Gedegen bestuurlijke ervaring is een must voor de voorzitter, maar strekt tot aanbeveling bij de penningmeester.

De voorzitter is iemand van gezag, en zal worden gezien als een zekere autoriteit op zijn/haar (vak)gebied en dus ook in de ogen van sponsoren, maatschappelijk veld en politiek. Een achtergrond als gerespecteerd CFO of  consultant financieel managent kan interessant zijn voor de penningmeester.

Honorering
De Raad van Toezicht wordt niet gehonoreerd.

Locatie
Het Metropole Orkest is gevestigd op Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum.
Telefoon 035 – 671 41 60. Email: info@mo.nl.

Sluitingsdatum
U kunt uw sollicitatie insturen tot zondag 14 mei 2017.

Extra informatie
Zie voor extra informatie, zoals het verkort jaarverslag 2015 en het activiteitenplan, www.mo.nl.
Het concept jaarverslag 2016 is voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek te verkrijgen bij Marina Wijn.
Tevens is verdere informatie in te winnen bij Marina Wijn 06 – 27040233.

Uw reactie is zeer welkom
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06 27040233 of 020 625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl.
Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn.
Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.

 Hoofd Artistieke Zaken/Artistiek Manager (0,6/0,8 fte)

Denk je aan een orkest, dan denk je aan klassiek. Maar, dat speelt het Metropole Orkest niet. Wel jazz, pop, chansons, musicals, filmmuziek, wereldmuziek .… van nu en van langer geleden. Het Metropole Orkest deelde het podium met grootheden als Dizzy Gillespie, Brian Eno, Pat Metheny, Stan Getz, Bono en Steve Vai. En speelt samen met hedendaagse talenten als Snarky Puppy, Laura Mvula, Jacob Collier, Kandace Springs en Gregory Porter. Het Metropole Orkest is hét professionele pop- en jazzorkest en heeft een voortrekkersrol. Zo schuift het orkest nieuwe talenten naar voren en is het gek op spektakel en experimenten. Het Metropole Orkest doet alles wat mensen kan raken. Dat is tenslotte de essentie van muziek.

In verband met het vertrek van een van onze producers, zijn wij op zoek naar een ervaren Hoofd Artistieke Zaken/Artistiek Manager m.i.v. 1 september 2017.

Je kerntaken:

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het artistiek profiel van het orkest zoals dat verwoord staat in onze meerjaren-visie.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de pop- en jazzmuziek in brede zin.
 • Je bent verantwoordelijk voor de artistieke inhoud van de totale programmering zoals die met de artistieke commissie, solisten en dirigenten wordt afgestemd.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de zalen waar het orkest actief is.
 • Je bent verantwoordelijk voor het dirigentenbeleid. Je stemt dit af met directeur, chef-dirigent en artistieke commissie.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van het orkest en alle musici die daar deel van uit maken.
 • Je onderhoudt een goed netwerk met dirigenten, arrangeurs en zalen.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van onze educatieve activiteiten.
 • Je legt verantwoording af aan de directeur en bent lid van het MT.

Het orkest heeft vier domeinen: Leading, Global, Welcome en Heritage. Voor elk van deze domeinen worden producties ontwikkeld. De producties verdeel je in afstemming met onze producer.

 • Je bent specifiek op de hoogte van de ontwikkelingen in de domeinen Leading en Global en verwerkt deze kennis in de door jou te ontwikkelen programma’s op basis van verkregen stukken, beschikbare solisten en artistieke ambities.
 • Je bespreekt de artistieke inhoud met de artistieke commissie, solisten en dirigent om tot een verfijning van de plannen te komen.
 • Je verzamelt de opnames van het materiaal ten behoeve van de projecten en maakt ze beschikbaar op intranet.
 • Je selecteert arrangeurs op basis van het gekozen repertoire.
 • Je stemt de samenstelling van het ensemble af met solisten, dirigent, programmeur en technici.
 • Je stelt in overleg met arrangeurs heldere deadlines voor aanlevering van muziekmateriaal aan de muziekbibliotheek.
 • Je werkt op basis van de uitgewerkte arrangementen in overleg met de solisten en dirigent repetitieschema’s uit.
 • Je levert technici de juiste informatie aan over licht en geluid.

Je profiel:
Wij zijn op zoek naar iemand met een hbo/wo werk- en denkniveau. Je hebt kennis van (inter-) nationaal opkomende muziekstijlen, arrangeurs en muziek. Je implementeert vernieuwingen en experimenten. Je hebt brede kennis van partituren, orkestratie, stijlen, instrumentatie, speelwijzen en uitvoeringsdetails van lichte muziek in de breedste zin van het woord. Je hebt een uitstekend inzicht in de specifieke kwaliteiten van alle voor handen zijnde componisten en arrangeurs. Je beheerst de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Je bent een vernieuwer, een bouwer met een neus voor nieuwe opkomende trends en houdt daarbij de commerciële belangen goed in het oog.

Je beschikt over de navolgende competenties:

 • Ondernemerschap
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Nauwkeurigheid
 • Team-player
 • Hands-on mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling in eerste instantie voor 12 maanden met zicht op een vaste aanstelling.

Salaris conform cao Stichting Metropole Orkest. Je standplaats wordt Heuvellaan 33 te Hilversum. Het Activiteitenplan 2017-2020 is in te zien op www.mo.nl.

Is dit jouw baan?

Reageer dan voor 5 juni 2017 door je brief met cv te sturen naar: vacature@mo.nl  t.a.v. Frederique Blessing, o.v.v. de vacaturenaam.

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jan Geert Vierkant, directeur, via 06 – 55863562. De selectieprocedure bestaat uit een selectiegesprek, een gesprek met de adviescommissie, chef-dirigent en een arbeidsvoorwaardengesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.