The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
22 Grammy Nominaties

Vacatures

Metropole Orkest is op zoek naar:
Lid Raad van Toezicht

Het Metropole Orkest is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht in verband met het tussentijds vertrek van een lid vanwege een nieuwe functie. De Raad van Toezicht telt 5 leden en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directie, staat de directie met raad en daad terzijde en vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, e.e.a. in het belang van het Metropole Orkest. De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie waarin leden van de Raad zitting hebben.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn algemene profieleisen opgesteld:

Diversiteit in de samenstelling:

 • Goede spreiding man/vrouw
 • Goede spreiding leeftijd
 • Goede spreiding van deskundigheid en ervaring (ook naar sectoren)
 • Goede spreiding van culturele achtergrond

Alle leden afzonderlijk:

 • Affiniteit met de inhoudelijke doelstelling van het orkest en de culturele sector
 • Voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te leveren en de toezichthoudende rol daadwerkelijk in de praktijk te brengen
 • Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in en handelend naar de Governance Code Cultuur
 • Een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord ter zijde te staan
 • Het vermogen om het advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen

Ter aanvulling van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een lid uit het bedrijfsleven, bij voorkeur met specifieke kennis van de zakelijke aspecten van de muziekindustrie. Het nieuwe lid brengt een inspirerende visie op externe en interne kansen voor het Metropole Orkest, zoals op het gebied van nieuwe verdienmodellen, duurzaamheid en digitalisering en weet deuren te openen. Het Metropole Orkest wil voorop blijven lopen en het nieuwe lid voelt zich thuis bij die ambitie.

Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, waarna het lid aansluitend eenmaal herbenoembaar is voor eenzelfde periode. De vergaderfrequentie is in de regel vier keer per jaar, terwijl ook tussen de vergaderingen door formeel en informeel overleg kan plaatsvinden.

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Metropole Orkest ontvangen geen bezoldiging; wel is het mogelijk om de ten behoeve van het Metropole Orkest gemaakte onkosten te laten vergoeden.

Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Laetitia Griffith, via info@laetitiagriffith.nl of bij de directeur-bestuurder Jan Geert Vierkant via 06-55863562.

Kandidaten wordt verzocht om hun belangstelling kenbaar te maken door uiterlijk 1 november 2023 een schriftelijke motivatie te sturen naar jangeert@mo.nl.

Metropole Orkest is op zoek naar:
Stagiair Promotie en contentcreatie

De afdeling Marketing & Development is op zoek naar een gemotiveerde stagiair Promotie en contentcreatie.

Werkzaamheden:
De stagiair vervult een ondersteunende rol in het marketingteam. Belangrijkste werkzaamheden zijn content creatie (video, teksten, foto’s voor social media), het bijhouden van bereikcijfers en meedenken in de ontwikkeling van online en offline campagnes voor de promotie van concerten.

Je profiel:
We zijn op zoek naar een gemotiveerde student met affiniteit voor muziek voor een praktijkgerichte stage. Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en schrift is belangrijk, net als creativiteit, initiatief en flexibiliteit.

Je beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Leergierig en behulpzaam
 • Nauwkeurig en kritisch
 • Kennis van social media
 • Ervaring met beeldbewerking in Adobe Photoshop
 • Ervaring met video en monteren in Adobe Premiere Pro

Is dit jouw stage?
Stuur dan je cv en een doordachte motivatie naar Jolien Plat, jolien@mo.nl. Vergeet niet te vermelden wat de startdatum van je stage is en hoelang deze duurt. Een portfolio (in wording) is zeer welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.