The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

MOadventure

Aanleiding

Nederland heeft meer dan 2 miljoen amateurmusici. 114.000 daarvan spelen in een harmonie, fanfare of brassband en zijn aangesloten bij de KNMO. Deze orkesten en musici houden zich gemiddeld genomen voor de helft van de tijd bezig met het spelen van niet-klassiek repertoire.

Echter, tijdens de opleiding van musici en dirigenten wordt aan niet-klassieke muziek vaak weinig tot geen aandacht besteed. Dit zorgt ervoor dat de kennis en kunde om de lichte muziek naar een hoger plan te trekken vaak ontbreekt.

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de piramide van de lichte muziek in Nederland. Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise inzetten om amateurmusici te motiveren, stimuleren en inspireren.

Ook zal een spetterende uitvoering van modern repertoire amateurorkesten helpen de positionering in de (lokale) maatschappij te verbeteren en zo dreigende leegloop en het probleem van teruglopende aanwas van jongeren tegen te gaan.

In rondetafelgesprekken met verenigingen, de KNMO en het LKCA kwam naar voren dat verenigingen de behoefte hebben om lichte muziek verder te professionaliseren en dit project te gebruiken in een zoektocht naar een nieuwe koers.

Arrangementen voor HaFaBra en App
De app MOadventure (Android) bevat 4 arrangementen voor brassband, harmonie en fanfare, in verschillende niveaus. Deze zijn door orkesten via de app gratis op te vragen en te gebruiken. In de app vind je clinics over de partijen, een metronoom en uitleg over de stukken.

Andere mogelijkheden
In de flyer hiernaast leest u over mogelijkheden voor live clinics en coaching bij uw orkest. Ook zijn er andere samenwerkingen mogelijk. Denk hierbij aan het boeken van een solist van het Metropole Orkest, een opname in de studio van het Metropole Orkest of een bezoek bij een concert.

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u mailen naar info@mo.nl.

MO Adventure is een samenwerking met LKCA en KNMO en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Download de folder voor orkesten en bonden.