The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Geefwet

Sinds 1 januari 2012 biedt de Geefwet extra voordelen voor mensen die willen geven aan culturele instellingen. De aftrekpost voor giften aan een culturele instelling met een zogenaamde ANBI status mag met 1,25 worden vermenigvuldigd. De overheid wil hiermee giften aan cultuur stimuleren.

Omdat het Metropole Orkest van de Belastingdienst de status Culturele ANBI heeft gekregen, mag u zelf in uw aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de aftrekpost voor uw gift aan het Metropole Orkest met 25% verhogen. Ook kunt u overwegen het Metropole Orkest gedurende minimaal 5 jaar een periodieke gift te doen.

De verhoging van de aftrek voor een eenmalige of periodieke gift mag niet meer zijn dan € 1.250 per jaar.
De vermenigvuldiging mag worden toegepast op maximaal € 5.000 per jaar.

Meer informatie over de voorwaarden en een modelovereenkomst voor een periodieke gift voor 5 jaar kunt u vinden op de site van de belastingdienst.