The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
17 Grammy Nominaties

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie.

Naam instelling:
Stichting Metropole Orkest

Fiscaal nummer (RSIN):
8530.23.062

KvK nummer:
58400214

Contactgegevens:
Deze vindt u hier

Bestuurssamenstelling:
Het Metropole Orkest heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directie, bestaande uit de heer Jan Geert Vierkant (algemeen directeur), en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door mevrouw Judith van Kranendonk (voorzitter), de heer Erik Gerritsen, de heer Ferry Houterman, de heer Kees Boef (vice-voorzitter) en de heer Wilbert Mutsaers.
Korte bio’s van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Businessplan:
Het Metropole Orkest heeft een businessplan vastgesteld voor de periode 2014-2016.

Beloningsbeleid:
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast binnen de door het ministerie van OCW gestelde kaders.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het in stand houden van een Nederlands orkest voor de lichte muziek, het bieden van een voorbeeldfunctie en perspectief voor (amateur)musici in Nederland en het toegankelijk maken van de lichte muziek zowel voor een groot en breed publiek, dit alles op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
De verkorte jaarrekening over 2014 kunt u hier bekijken, die over 2015 hier en die over 2016 hier. Een verslag over de activiteiten in de eerste anderhalf jaar van het Metropole Orkest sinds de verzelfstandiging vindt u hier. Het interactieve jaarverslag van 2016 is hier te vinden. Mocht u interesse hebben in aanvullende informatie over door Metropole Orkest uitgeoefende activiteiten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@mo.nl.

Schenking
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.