The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
18 Grammy Nominaties

Geven en nalaten

Door uw gift of nalatenschap blijft:

  • kwalitatieve lichte muziek toegankelijk voor iedereen.
  • het Metropole Orkest van internationaal topniveau.
  • ruimte voor bijzondere projecten, ook via nieuwe media en internet.
  • muziekeducatie en talentontwikkeling toegankelijk voor jonge mensen.

Het Metropole Orkest als Goede Doel

Het Metropole Orkest is afhankelijk van nieuwe middelen om zijn bestaan en bijzondere positie voor de toekomst te verzekeren. U kunt hierbij helpen met uw gift (ook wel schenking genoemd) of (een gedeelte van) uw nalatenschap aan het Metropole Orkest. Met uw bijdrage levert u een extra en blijvende stimulans aan de waarde die het Metropole Orkest heeft voor de cultuur in Nederland, maar ook voor onze maatschappij door het Metropole Orkest voor iedereen te kunnen behouden.

Uw wensen

Bij het doen van een gift of het nadenken over uw nalatenschap kunt u zelf bepalen wat er met uw geld gebeurt. Het is mooi om gedurende uw leven mee te kunnen genieten van een maatschappelijk en cultureel goed doel dat direct voordeel heeft van uw gift, maar het is ook een fijn idee om te weten dat na uw overlijden uw geld een mooie en nuttige bestemming krijgt. Als u voor uw nalatenschap specifieke wensen heeft, is het echter wel noodzakelijk daarover iets op te laten nemen in een testament. Het Metropole Orkest is u graag behulpzaam door mee te denken over de diverse mogelijkheden die u hierbij heeft en uw persoonlijke wensen op kortere of langere termijn te realiseren.

Fiscale mogelijkheden

De Stichting Metropole Orkest is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Instellingen. Dit betekent allereerst dat uw gift of nalatenschap is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, waardoor het Metropole Orkest volledig en onbelast voordeel heeft van het door u geschonken of nagelaten bedrag.

Omdat het Metropole Orkest van de Belastingdienst de status Culturele ANBI heeft gekregen, mag u zelf in uw aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de aftrekpost voor uw gift aan het Metropole Orkest met 25% verhogen. Ook kunt u overwegen het Metropole Orkest gedurende minimaal 5 jaar een periodieke gift te doen, waardoor uw aftrekpost niet wordt begrensd door een drempelbedrag en een maximumaftrek, maar wel wordt verhoogd met de 25% extra aftrek.

U vindt meer informatie over de fiscale mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Contact

Als u meer wilt weten over de genoemde mogelijkheden of kennis wilt maken met de mensen achter het Metropole Orkest kunt u contact opnemen met Jan Geert Vierkant of Pieter Hunfeld:

Jan Geert Vierkant
jangeert@mo.nl
tel.: 035-6714161

Pieter Hunfeld
pieter@mo.nl
tel.: 035-6714192

 

Stichting Metropole Orkest
Heuvellaan 33
1217 JL Hilversum

IBAN/SEPA NL30ABNA0436876574
BIC ABNANL2A
KvK 58400214
BTW NL853023062B01