The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Grote slag gemaakt om toekomst Metropole Orkest zeker te stellen

De inspanningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Hilversum om het budget van het Metropole Orkest te verruimen hebben hun vruchten afgeworpen. Samen hebben ze voor 2019 namelijk een aanvullende subsidie van in totaal 1 miljoen euro voor het orkest kunnen reserveren. OCW reserveert 750.000 euro en 250.000 euro wordt bijgedragen door Hilversum Media Stad. In november wordt door respectievelijk de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Hilversum de rijks- en gemeentelijke begroting vastgesteld. In de eerdere kabinetsperiodes werd de subsidie van het orkest verlaagd met alle gevolgen van dien. Het orkest en de musici kwamen onder grote druk te staan.

Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest: “Het Metropole Orkest is een unieke speler in de internationale culturele wereld. Het heeft in de afgelopen jaren bijzonder indrukwekkende prestaties geleverd zoals de winst van een Grammy, de ontwikkeling van de lesmethode Metropole op School (inmiddels voor meer dan 120.000 leerlingen) en een Edison Oeuvre Award. Deze subsidie geeft ons de kans om op deze successen voort te bouwen. Ik zet mij volledig in om deze uitdagingen aan te gaan.”

In mei dit jaar luidde het Metropole Orkest de noodklok. Het orkest stuurde een brandbrief naar de gemeente én naar minister Ingrid van Engelshoven van OCW.

Minister Van Engelshoven: “Cultuur mag er weer zijn. Wat ik knap vind van het Metropole Orkest is dat zij met het spelen van nieuwe genres een ander publiek weet te bereiken. Met dit extra geld kan het orkest hun toppositie in binnen- en buitenland vasthouden, zodat nog meer mensen kunnen zien hoe mooi cultuur is.”

Wethouder Cultuur Wimar Jaeger: “Het orkest heeft zijn wortels in het Hilversumse medialandschap en werkt vanuit het Muziekcentrum van de Omroep. In ruil voor de gemeentelijke bijdrage gaat het orkest een grotere lokale rol spelen met onder meer educatie, gratis lunchconcerten, workshops en openbaar toegankelijke repetities. Voor de langere termijn – dus na 2020 – werken we in regionaal verband aan het behouden van de subsidie.”