The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Ondanks grote successen Metropole Orkest wederom gekort

Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat het Metropole Orkest is toegelaten tot de Basisinfrastructuur Cultuur, maar dat het kabinet per saldo opnieuw op het Metropole Orkest wil bezuinigen. Het Metropole Orkest is verheugd met de vaste plaats in de cultuurbegroting, maar maakt zich grote zorgen over de toekomst. Na een eerdere korting van 50% in 2013 wordt er per 2017 nog eens 15% op het orkest bezuinigd. Dit terwijl het Metropole Orkest de afgelopen jaren succes op succes behaalde en zich opnieuw bewees als een van de culturele kroonjuwelen die ons land rijk is. Het orkest vierde het afgelopen jaar successen met onder andere een Grammy, de Edison oeuvreprijs en concerten op gerenommeerde festivals als de BBC Proms en het North Sea Jazz Festival.

Directeur Marc Altink: “Het Metropole Orkest heeft in de afgelopen jaren nationaal, internationaal en maatschappelijk grote successen behaald. Maar liefst 83.000 basisschoolleerlingen op 1.200 scholen gebruiken de methode ‘Metropole op School’, de Metropole Academy biedt een plek aan muzikaal toptalent, we krijgen volop erkenning en zijn dus relevanter dan ooit. Dat alles na een bezuiniging van 50% in 2013 waarbij onze musici de helft van hun salaris hebben ingeleverd. Het orkest heeft laten zien het maximale uit zichzelf te kunnen halen maar stevent nu af op een situatie die onhoudbaar is.”

Op 3 punten zou de voorgenomen bezuiniging getuigen van onlogisch en inefficiënt overheidsbeleid:

  1. De overheid heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het voortbestaan van het Metropole Orkest. Het orkest heeft hiervoor de hoogst mogelijke tegenprestatie geleverd; artistiek, ondernemend en maatschappelijk. De kaasschaaf nu toepassen betekent kapitaalvernietiging.
  2. De overheidsbijdrage aan het Metropole Orkest is naar verhouding veel kleiner dan die aan andere orkesten. Zowel op nationaal als op decentraal niveau. Hierop verder bezuinigen is gezien de verdeling van geld tussen orkesten, de daarvoor geleverde prestaties en gerealiseerde eigen inkomsten, onbegrijpelijk.
  3. Een extra bezuiniging dwingt tot het maken van keuzes die de internationale en maatschappelijk meerwaarde van het Metropole Orkest dramatisch reduceren. Talentontwikkeling, educatie en de positie als culturele ambassadeur voor Nederland in het buitenland zijn kostbaar, zodat de recent opgebouwde succesvolle initiatieven op die gebieden zullen moeten worden afgebouwd.

Wat is de Basisinfrastructuur Cultuur?
De BIS bevat de instellingen en fondsen actief in de podiumkunsten, musea, beeldende kunst, letteren, film, creatieve industrie, amateurkunst en cultuureducatie die structurele subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.