The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

MO vernieuwt muziekles op de basisschool

In het kader van ons 70-jarig bestaan leveren we komend jaar een bijzondere bijdrage aan de vernieuwing van het muziekonderwijs op basisscholen in Nederland.
Directeur van het Metropole Orkest Marc Altink: “Net als minister Jet Bussemaker vinden wij het heel jammer dat muziekonderwijs uit het lesprogramma van veel basisscholen is verdwenen. Onderzoek wijst uit dat kinderen slimmer, socialer, blijer en creatiever worden van muziek. Wij denken met onze kwaliteit op het gebied van de lichte muziek een programma te kunnen aanbieden dat zeer goed aansluit bij het niveau van bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs.”

Het lesprogramma Metropole op School biedt elk schooljaar zes speciaal ontwikkelde werkboekjes met digitaal lesmateriaal en start vanaf komende week op ruim 740 basisscholen. Opzet is de leerlingen actief te laten meedoen met de ritmische en aansprekende muziek. Inmiddels is het lesprogramma al voor 41.000 leerlingen uit groep 7/8 besteld. In het primair onderwijs is het van het grootste belang ook leerkrachten weer te interesseren in het geven muziekonderwijs. Essentieel hiervoor is het toegankelijk maken van de leerlijn voor alle docenten en leerlingen.

Metropole op School vormt een doorlopende leerlijn, wat betekent dat thema’s en onderwerpen in elke les verder worden uitgediept en de muziekbeleving en kennis van leerlingen steeds verder wordt uitgebreid. Hiermee werkt het lesprogramma volgens de nieuwste richtlijn van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

Met Young Crowds, specialisten in educatieve content, hebben we een visie ontwikkeld voor het nieuwe lesmateriaal. Het lesprogramma daagt leerlingen uit om samen te werken en samen muziek te maken. Uitgangspunt is leerlingen via klinkend materiaal te boeien en te interesseren voor een bepaald onderwerp. Als je kinderen nieuwsgierig maakt, raken ze intrinsiek gemotiveerd om verder te zoeken en kennis op te doen.

Dankzij het vele materiaal van het Metropole Orkest, kan het lesprogramma aangevuld worden met actuele muziekfragmenten. Waar nodig neemt het orkest speciaal materiaal op voor specifieke lessen. Voor bestelinformatie en een sfeerimpressie: www.metropoleopschool.nl.