The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Metro’s Midnight Music / Metro’s Music

door Jos Gunneweg en Jos Noordanus

Metro's Midnight Music / Metro's Music?

Er was eens… een romantisch middernachtelijk radioprogramma door het Metropole Orkest dat ‘Metro’ s Midnight Music’ heette. Of nee, het heette ‘Metro’s Music’? Of misschien wel allebei? Want het zou wellicht van de midnight naar vroeger op de avond zijn gegaan wist iemand te vertellen. Jos Gunneweg en Jos Noordanus zoeken het uit!

Het zou geen sporen hebben nagelaten in de archieven… misschien heeft de luisteraar, zoals Jeroen Kijk in de Vegte schreef, het alleen gedroomd? Misschien echter bracht het de luisteraar in een droomtoestand? Wat heel goed kan natuurlijk met die beeldschone tune van Rob Pronk, klavecimbel met kwintsprong en glisando loopjes in de fluit, maar wat toch wel even wat anders is. En wie was de presentator? Michiel de Ruijter? Of, gewoon de omroeper van dienst. Vincent Engelen, Klaas Samplonius?

Een raadsel dat schreeuwde om door af te dalen in de catacomben van Beeld & Geluid te worden opgelost. Dat waren wij stellig van plan en hebben dat nu ook gedaan al heeft het even moeten duren.

We zitten in de studiezaal van B&G en worden terzijde gestaan door de archivaris Hank Willemars. Zoeken eerst in een gecomputeriseerde catalogus van radio programma’ s. Van sommige zit de gedigitaliseerde audio opname in de computer, sommige andere zijn (nog) niet gedigitaliseerd dus houdt het op bij schriftelijke informatie. We komen al heel wat aan de weet maar niet alles.

Volgende bron: de radio en tv gidsen, kiezen de VARA gids. Ze zijn niet gedigitaliseerd. Gelukkig maar. Het in handen hebben van ’the real thing’ is oneindig opwindender dan een gescande pagina op het scherm. En er staat ook zoveel in!

 

Je moet focussen maar als je in de VARA gids van 26 september 1970 twee levensgrote foto’s van een jonge Adèle Bloemendaal en Gerard Cox tegenkomt met een artikel over hun optreden toch ook met ‘het Metropool’, op tv maandag 28 september 1970 in de Holland Festival productie Music Hall, dan maak je daar toch even een foto van.
Terug naar het hoofdonderwerp. We vragen om vroegere en om later jaargangen. Twee kloeke banden per jaargang. Ze worden met groot geduld voor ons opgehaald.

Wat we nu weten. Nee, het was geen droom! En ja beide titels hebben bestaan! En ja M de R zowel als omroepers van dienst hebben gepresenteerd. Het zit als volgt.

 

Metro’s Midnight Music
Eerste uitzending maandagavond 22 januari 1968 van 22.55 tot 23.55 uur. Om de 2 weken, afwisselend op Hsm 1 en Hsm 2. In de vakantieperiodes onregelmatige hiaten in het schema. Dolf van der Linden dirigeert en Michiel de Ruijter presenteert… Vaste gasten Trio Louis van Dijk en incidenteel bekende jazz solisten, zowel vocaal als instrumentaal. Laatste uitzending 15 december 1975.

Andere tijden en minder!
Dan voeren de omroepbazen een wijziging door in het uitzendschema. Het middernachtelijk uur wordt aan een ander programma gegeven. Het Metropole Orkest moet naar eerder op de avond. En een half uur inleveren. Van 20.30 tot 21.00 uur. Nu kan het programma niet langer ‘midnight music’ heten maar moet dus worden omgedoopt tot…

Metro’s Music
Eerste uitzending maandagavond 11 januari 1976, om de 2 weken, afwisselend Hsm 1 en Hsm 2. Zelfde hiaten vanwege vakantieperioden. Na Dolf van der Linden komt zijn opvolger Rogier van Otterloo op de bok. Waarna ook Rob Pronk als gastdirigent. Laatste uitzending 19 november 1987, gedirigeerd door Lex Jasper. Presentatie door omroepers van dienst waaronder Vincent engelen en Klaas Samplonius. Vaste gasten, ongewijzigd.

Stoppen van de reeks hangt ongetwijfeld samen met de ziekte en het overlijden op 29 januari 1988 van Van Otterlo0.

 

De Metropole Show!
We bladeren verder terug in jaargang 1967 om de juistheid van onze stelling dat de reeks MMM pas in januari 1968 van start ging te verifiëren. Dat blijkt te kloppen maar we ontdekken méér: MMM had een voorganger ‘De Metropole Show!’. Ja natuurlijk! De Metropole! Show!, hoe konden we dat nou vergeten zijn! We horen omroeper Joop Smits die uitroeptekens in de titelaankondiging nog uitroepen! Eerste uitzending, blijkens digitale catalogus: vrijdag 31 januari 1964. Ook om de 2 weken en wel van 20.00-20.35, soms tot 20.45. Laatste: woensdag 8 november 1967.

Samengevat heeft de muziekprogramma reeks De Metropole Show! / Metro’s Midnight Music / Metro’s Music, gelopen van begin 1964 tot eind 1987 = 23 jaar en om de 2 weken met vakantie onderbrekingen totaal ca. 566 uitzendingen gekend. De 1e reeks van 0,5 uur, nieuwsuitzending eraf gerekend, ca. 30 uur. De 2e reeks van 1 uur, nieuwsuitzending eraf gerekend, ca. 200 uur, de 3e reeks van 0,5 uur idem, ca. 100 uur, totaal ca. 330 uur puike Metropole easy listening muziek opgeleverd met een keur aan internationale solisten. We hebben daar gelukkig een mooie bloemlezing uit overgehouden op een dubbel cd.