The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Metropole Orkest opnieuw sterkste merk gesubsidieerde gezelschappen

Foto: Reinout Bos

Opnieuw is het Metropole Orkest het sterkste culturele merk van Nederland in de categorie gesubsidieerde instellingen. Dit is een van de uitkomsten van het tweejaarlijkse merkenonderzoek cultuur van Hendrik Beerda. Deze bevestiging van het unieke bereik en het grote draagvlak onder de Nederlandse bevolking komt enkele dagen nadat het orkest de noodklok heeft geluid over de houdbaarheid van de kwaliteit van het orkest en de omstandigheden waaronder de musici hun topprestatie moeten leveren.

Iedere twee jaar onderzoekt Hendrik Beerda de sterkte van culturele merken in NL. Het Metropole Orkest is net als twee jaar geleden het merk met de sterkste reputatie in de categorie ‘gesubsidieerde gezelschappen’.

Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest: “We zijn trots op deze toppositie, want dit laat zien waar wij staan. We doen het dus extra goed, want onze programmering bereikt niet alleen alle bevolkingsgroepen in Nederland, maar ook nog eens met een heel eigen artistiek profiel. De zon zou moeten schijnen voor het orkest. Maar al het moois wordt overschaduwd door het gegeven dat we onze musici na enkele subsidiekortingen nog maar net 50% salaris kunnen betalen. En dat is simpelweg niet langer vol te houden.”

Ranglijst van gesubsidieerde gezelschappen met de sterkste reputatie (+ positie in 2016 en 2014)
Metropole Orkest (1, 1)
Koninklijk Concertgebouworkest (2, 2)
Nederlands Philharmonisch Orkest (-, -)
Het Nationale Ballet (3, 3)
Scapino Ballet Rotterdam (5, 4)

Voor het onderzoek van 2018 zijn 3450 respondenten van 18 jaar en ouder in twee fases ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van de duizenden namen in de cultuursector onderzocht. Daarna is voor de 150 bekendste merken in detail navraag gedaan naar het maatschappelijk draagvlak, de reputatie en de groeipotentie. Elk merk wordt op 40 factoren onderzocht: spontane bekendheid, merkkracht (= bekendheid, waardering en binding), persoonlijkheid, prestatie, bezoek/aankoop, intentie tot bezoek/aankoop en groeiverwachting.