The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Uitreiking 100.000ste werkboekje Metropole op School

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaanZelf instellen

Op donderdag 12 januari werd aan de 100.000ste  basisschoolleerling het lesmateriaal van Metropole op School uitgereikt.

Het 100.000ste werkboekje van Metropole op School werd uitgereikt aan leerlingen van de SAB school in Aerdenhout, een van de vele scholen die gebruik maakt van de muzikale leerlijn. Anderhalf jaar na de lancering van de leerlijn hebben al 100.000 leerlingen samen met hun docent kunnen ervaren hoe bijzonder en mooi muziek kan zijn. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op en blij mee, en daarom konden we deze mijlpaal dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Directeur van het Metropole Orkest Marc Altink overhandigde de 100.000ste editie, saxofonist Paul van der Feen en percussionist Murk Jiskoot maakten muziek en de leerlingen van de school dansten en zongen vrolijk mee.

Marc Altink, directeur van het Metropole Orkest, zegt het volgende over de leerlijn: “Het is fantastisch om te zien hoe groot het succes van Metropole op School is. Muziekonderwijs voor kinderen staat al langere tijd onder druk terwijl meerdere onderzoeken uitwijzen dat muziekonderwijs kinderen socialer, slimmer en creatiever maakt. Het Metropole Orkest ziet het als eer, maar ook als zijn opdracht om daar een belangrijke voortrekkersrol in te nemen.”

Metropole op School
De leerlijn Metropole op School biedt elk schooljaar zes speciaal ontwikkelde werkboekjes met digitaal lesmateriaal. Leerlingen uit groep 3/4, 5/6 en 7/8 maken met behulp van de verschillende thema’s kennis met de muziek van het orkest.

De visie voor het lesmateriaal werd samen met Young Crowds ontwikkeld. Het lesprogramma daagt leerlingen uit om samen te werken en samen muziek te maken. Uitgangspunt is leerlingen via klinkend materiaal te boeien en te interesseren voor een bepaald onderwerp. Als je kinderen nieuwsgierig maakt, raken ze intrinsiek gemotiveerd om verder te zoeken en kennis op te doen.

Meer informatie over Metropole op School is op deze website te vinden.