The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Metropole op School nu ook voor groep 5/6!

Na het grote succes van de leerlijn Metropole op School voor groep 7/8, is nu een swingende leerlijn voor groep 5/6 beschikbaar! In het kader van zijn 70-jarig bestaan levert het Metropole Orkest dit jaar een bijzondere bijdrage aan de vernieuwing van het muziekonderwijs op de basisscholen in Nederland. Meer dan 58.000 leerlingen hebben de afgelopen maanden al gewerkt met Metropole op School.

De leerlingen uit groep 5/6 maken in zes thema’s met behulp van werkboekjes en bijbehorende digitale lessen kennis met de muziek van het Metropole Orkest. Ieder thema bestaat uit een werkboekje, film- en audiomateriaal, digitale verwerking, verdiepingsopdrachten en een handleiding. In de lessen wordt aandacht besteed aan de Kerndoelen basisonderwijs Kunstzinnige Oriëntatie. De opdrachten zijn divers: leerlingen kijken en luisteren muziekfragmenten, worden uitgedaagd om zelf mee te spelen, bewegen op muziek, leren verschillende instrumenten kennen en maken opdrachten in hun werkboekjes.

De handleiding is zo geschreven dat iedere leerkracht ermee aan de slag kan. Wie weinig muzikale kennis heeft, kan de handleiding letterlijk volgen. Leerkrachten met meer muziekervaring kunnen meer eigen invulling aan de les geven. De digitale lessen zijn overzichtelijk per werkboekje gerangschikt. De leerlingen worden daar ook na de les verder uitgedaagd en vinden er extra filmpjes en meer informatie. Bij elk werkboekje worden extra verdiepingsopdrachten aangeboden.

Met Young Crowds, specialisten in educatieve content, heeft het Metropole Orkest een visie ontwikkeld voor het nieuwe lesmateriaal. Het lesprogramma daagt leerlingen uit om samen te werken en samen muziek te maken. Uitgangspunt is leerlingen via klinkend materiaal te boeien en te interesseren voor een bepaald onderwerp. Als je kinderen nieuwsgierig maakt, raken ze intrinsiek gemotiveerd om verder te zoeken en kennis op te doen.

Meer informatie over Metropole op School is op deze website te vinden.