The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

Advies Raad voor Cultuur gepubliceerd

Op woensdag 8 april is “Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)” gepresenteerd, het advies van de Raad voor Cultuur over de basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). De Raad voor Cultuur is het adviesorgaan van de Rijksoverheid over het cultuurbeleid. Binnen de BIS worden de cultuursubsidies van de Rijksoverheid toegekend. Dit advies is in Den Haag overhandigd aan Minister Jet Bussemaker.

De Minister had in haar eerdere adviesaanvraag bij het onderwerp Podiumkunsten: Metropole Orkest verzocht om een oordeel van de Raad over een positie voor een orkest voor lichte muziek in de BIS. De Raad voor Cultuur heeft nu het volgende advies gegeven:

Zoek financiële dekking voor een orkest voor lichte muziek en creëer daarvoor een plek in de BIS als een eerste stap om in de BIS tot een evenwichtiger muziekaanbod te komen.”

Directeur Marc Altink reageert op het advies: “We zijn zeer verheugd dat de Raad voor Cultuur het belang van het Metropole Orkest voor de Nederlandse cultuur onderstreept, door de minister te adviseren een plaats te creëren voor een orkest voor lichte muziek in de BIS. We zijn eveneens verheugd dat de Raad in zijn investeringsagenda rekening houdt met het daarvoor benodigde minimale budget.”

Het integrale advies van de Raad voor Cultuur is via deze link te lezen.