The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
17 Grammy Nominaties

Statement gebruik internetsite

Statement gebruik internetsite Metropole Orkest

Om u beter van dienst te kunnen zijn en voor het tonen van relevante advertenties maken wij gebruik van functionele, analytische, social media, advertentie, affiliate en tracking cookies en vergelijkbare technologieën, welke door het Metropole Orkest en/of zijn partner OptimusAd bij u worden geplaatst bij bezoek aan de site van het Metropole Orkest. Wij gaan als volgt om met uw privacy voor wat betreft cookies en vergelijkbare technologieën:

Algemeen
Wij hechten veel waarde aan de discrete omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van alle betrokken partijen worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons van u bekende (persoons-)gegevens via het mailadres info@mo.nl. Het is mogelijk dat voor het in behandeling nemen van het genoemde verzoek een voldoende legitimatie van u wordt verlangd.

Big Data
Onze partner OptimusAd verkrijgt Big Data door een internationale samenwerking met zogenaamde Ad Exchanges. Hierbij werkt OptimusAd samen met partijen zoals Appnexus, Rubicon, Linkedin, Microsoft en anderen. Deze partijen verzamelen louter die data, waarmee de eindgebruiker heeft ingestemd dat deze gedeeld mag worden. Dit is in overeenstemming met de Europese richtlijnen omtrent de privacy.

Wij verzamelen vervolgens deze data en gebruiken deze voor onze campagnes. Door het gebruik van geavanceerde algoritmes kunnen wij heel nauwkeurig de juiste personen bereiken. De gebruikte filters werken per 1000 gebruikers. Op die manier hebben wij niet de beschikking over de exacte gegevens van individuele gebruikers.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zullen alles in het werk stellen om de beveiliging van persoonsgegevens optimaal te garanderen. Daarbij maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures, zoals beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.