The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
18 Grammy Nominaties

ST Support

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite op deze pagina vindt u de vereiste informatie.

Naam Instelling:
Stichting Support Metropole Orkest

Fiscaal nummer:
8232.13.146

Contactgegevens:
Het secretariaat van de Stichting wordt gevoerd door het directiesecretariaat van het Metropole Orkest. De contactgegevens vindt u hier.

Bestuurssamenstelling:
De Stichting Support Metropole Orkest heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directeur/bestuurder, de heer Jan Geert Vierkant, en een bestuur dat wordt gevormd door Harm Dijkstra, Heiko van Eldijk, Jos Gunneweg, Marijke de Laat en Liesbeth Bijvoet.

Een beknopt CV van de leden van het bestuur volgt.

Beleidsplan:
Het beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen, mogelijk maken en uitvoeren, van de levende lichte muziek voor orkesten in Nederland en daarbuiten in het algemeen, en e ondersteuning van de Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Metropole Orkest (Stichting MO), kantoorhoudende te Heuvellaan 33, 1217JL Hilversum (KvK nummer 51298376) in het bijzonder; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van activiteiten, concerten en uitvoeringen;
  • het distribueren en verkopen van levende lichte muziek;
  • het vastleggen, beheren en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vorenstaande.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Jaarverslag 2017

Schenking
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.